Regulament de inchiriere si utilizare a pavilionului

  1. Prin efectuarea plății, clientul consimte și se obligă să respecte atât prevederile Regulamentului de închiriere și utilizare a pavilionului, cât și Regulamentul General al Edenland Park.
  2. Pavilioanele Edenland Park sunt disponibile spre închiriere între ora 10:00 – Apusul Soarelui.
  3. Este interzis accesul cu artificii, confetti și pinata. Orice nerespectare a prevederilor prezentei secțiuni se sancționează cu amendă, în cuantum de 200 lei, reprezentând clauza penală. Clientul este, de asemenea, răspunzător pentru orice prejudicii cauzate Edenland  Park sau terților prin utilizarea acestora.
  4. Este interzis accesul cu boxe sau alte sisteme de sonorizare.
  5. Este obligatoriu să se respecte capacitatea pavilionului.
  6. În cazul în care clientul dorește reprogramarea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Reprogramarea se realizează după primirea unui mail de confirmare, în limita disponibilității și doar pe parcursul anului in curs. În caz contrar, suma achitată nu va fi returnată.
  7. În cazul în care clientul dorește anularea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Anularea se realizează după primirea unui mail de confirmare, iar suma achitată va fi restituită integral. Dacă rezervarea este anulată într-un termen mai scurt de 7 zile, dar nu mai puțin de 2 zile lucrătoare, înainte de data evenimentului, se va restitui 50% din suma achitată.
  8. În cazul în care la finalul evenimentului pentru care a fost închiriat pavilionul, se constată deteriorarea sau distrugerea anumitor bunuri, clientul va achita contravaloarea acestora, conform situației din contabilitatea societății.

Edenland Park își rezerva dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din incintă, persoanele care nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat.

Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.