Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal colectate și prelucrate de Edenland Park 

Această informare conține obligațiile pe care ni le asumăm pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să consultați această informare ori de câte ori vă solicităm acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră, întrucât această politică poate fi actualizată în funcție de dinamica activităților noastre care poate influența și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, sau în funcție de evoluția normelor legale care reglementează domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal este garantată prin intrarea în vigoare,  din data de 25 mai 2018, a Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 (GDPR), Regulament care este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. GDPR a fost adoptat pentru a înlocui Directiva 95/46/CE din 1995, ale cărei prevederi nu mai erau  în acord cu noile sisteme și tehnologii moderne de prelucrare electronică a datelor, inclusiv a celor cu caracter personal.

În România, prin Legea 190/2018, a fost stabilit modul de aplicare a GDPR, inclusiv prin adoptarea unor reguli suplimentare aplicabile în anumite situații specifice de prelucrare, în acord cu prevederile Cap. IX din GDPR care permite statelor membre ale UE, în anumite limite, să introducă reguli suplimentare menite să asigure o cât mai bună protecție a dreptului la viață privată al cetățenilor europeni.

În acord cu obligațiile legale prezentate mai sus, Edenland Park a elaborat și implementat o politică de prelucrare a datelor cu caracter personal menită să asigure confidențialitatea și securitatea acestui tip de date atât în strictă conformitate cu prevederile legale, cât mai ales, în consonanță cu dorința noastră de a vă pune la dispoziție servicii de calitate în condiții de maximă siguranță și securitate pentru dumneavoastră – inclusiv din perspectiva protecției datelor cu caracter personal.

Ca parte a angajamentului nostru privind respectarea drepturilor dumneavoastră cu privire la datele personale pe care vi le solicităm pentru a putea participa la activitățile pe care vi le punem la dispoziție, vă prezentăm în cele ce urmează toate detaliile cu privire la datele pe care le colectăm, modurile în care le prelucrăm și mai ales, drepturile pe care le aveți și cum vi le puteți exercita.

Datele de contact ale operatorului

Datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, sunt prelucrate de SC Eden SRL, societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J28/15/1993, administrator al parcului Edenland Park amplasat în str. Cantonului Nr. 12, Balotești, jud. Ilfov, Tel (+4)0733365262, (+4)0733365263, email [email protected] .

Datele de contat ale responsabilului cu protecția datelor

Întrucât tipul datelor prelucrate și modurile în care prelucrăm aceste date impun obligativitatea desemnării unui responsabil cu protecția datelor, dar și din dorința de asigura o protecție sporită a datelor clienților noștri, am desemnat în conformitate cu prevederile art. 37 al. (6) din GDPR, un responsabil cu protecția datelor.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat, poate fi contactat pentru orice solicitare referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, prin intermediul datelor noastre de contact.

Categoriile de persoane vizate și tipurile de date prelucrate

 • clienții noștri, sunt principalele persoane vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai exact, orice persoană cu vârsta de minim 18 ani care dorește să participe la activitățile din Edenland Park sau care însoțește persoane cu vârsta mai mică de 18 ani și care participă la aceste activități, sunt persoane de la care colectăm date cu caracter personal conform modurilor descrise în cele ce urmează.
 • o altă categorie de persoane de la care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal, sunt angajații și colaboratorii noștri, împreună cu care conlucrăm pentru a vă pune la dispoziție cele mai bune servicii.

De la toate categoriile de persoane enumerate mai sus, colectăm și prelucrăm următoarele tipuri de date:

 • datele de contact (nume, prenume, telefon, adresă email, ID rețele sociale sau sisteme de mesagerie instant), care ne vor ajuta să relaționăm cu dumneavoastră.
 • date din documente de identitate, pe care le solicităm atunci când achiziționați de la noi diverse servicii pe care vi le punem la dispoziție. Iar aceste date le putem obține ori la casieria Edenland Park direct din documentele dumneavoastră de identitate (prin scanarea acestora), ori prin formularele de creare a conturilor de utilizator care sunt sau vor fi disponibile pe site-ul https://edenland.ro , pe măsură ce se extinde portofoliul nostru de servicii și activități.

Referitor la scanarea documentelor de identitate la casieria parcului Edenland Park, menționăm că nu efectuăm și nu stocăm fotocopii ale documentelor de identitate. Scanarea documentului de identitate pentru preluarea acestui tip de date, se face în exclusiv în următoarele scopuri:

 • preluarea corectă a datelor prin eliminarea eventualelor erori de dactilografiere sau scriere,
 • asigurarea confidențialității, nefiind necesar să fie pronunțate cu voce tare aceste detalii în prezența și a altor persoane, sau ca actul de identitate să fie pus la dispoziția altei persoane,
 • reducerea timpului de așteptare, prin eliminarea dactilografierii acestor date sau completării unor formulare tipărite.
 • date solicitate prin SIEATR (Sistemul Informatic de Evidență a Activității de Turism), ca urmare a obligațiilor impuse prin Legea Turismului, care obligă furnizorii oricăror tipuri de servicii de cazare să întocmească o „fișă cazare de anunțare a sosirii și plecării turiștilor” care va trebui introdusă în acest sistem informatic.
 • imaginea foto/video obținută prin sisteme de supraveghere video, de la orice persoană care tranzitează zona de acțiune a camerelor de supraveghere instalate în scopul protecției și securității fizice. Referitor la acest tip de date, am marcat în mod vizibil prin indicatoare specifice aceste zone, care de altfel sunt reduse strict la acele spații care trebuie protejate conform obligațiilor impuse prin Legea 333 din 2003 privind paza valorilor și bunurilor (casierii, depozite cu bunuri de valoare, etc.).
 • date cu caracter anonim, sunt datele pe care le obținem automat de la toți vizitatorii site-ului nostru, și se referă doar la tipul sistemului informatic utilizat pentru accesarea site-ului (calculator, tabletă PC sau telefon), zona geografică din care este accesat site-ul, paginile cel mai des vizitate, module cookie. Aceste date nu ne permit identificarea dumneavoastră directe, acesta fiind motivul pentru care sunt considerate ca fiind date cu caracter anonim.

Scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele de contact, sunt prelucrate în scopul de a relaționa cu dumneavoastră, fie pentru a vă răspunde solicitărilor pe care ni le adresați, utilizând datele noastre de contact, fie pentru a vă transmite informații despre activitățile și promoțiile de care puteți beneficia în Edenland Park. Prelucrăm aceste date în temeiul art. 6 al. (1) lit. f) din GDPR, iar durata prelucrării este egală cu durata în care SC Eden SRL asigură desfășurarea activităților din parc, sau până când vă exercitați un drept care ar restricționa prelucrarea acestui tip de date.

Datele din documentele de identitate, sunt prelucrate atât în scopul protecției și bunei gestionări a echipamentelor pe care vi le punem la dispoziție pentru activitățile pe care le alegeți, cât și pentru evidența biletelor de valoare de tip „voucher” ce pot fi achiziționate prin intermediul site-ului. Acest tip de date sunt utilizate pentru identificarea cât mai corectă a beneficiarilor acestui tip de bunuri materiale sau valorice, cât și datorită obligațiilor legale privind întocmirea documentelor de plată și a altor documente asociate activităților de tip cazare, care sunt reglementate prin Legea 275/2018 (Legea Turismului). Prelucrăm aceste date în temeiul art. 6 al. (1) lit. (a), (b), (c) și (f) din GDPR și cu respectarea garanțiilor prevăzute prin art. 4 din Legea 190/2018, în situațiile de prelucrare a unui număr de identificare național (de tip CNP, serie și număr act de identitate, etc.). Durata prelucrării acestui tip de date, este de maxim 3 ani de la ultima achiziție efectuată la casieria Edenland Park sau prin sistemele de plată online disponibile pe site-ul https://edenland.ro , durată care este egală cu perioada de prescripție pentru majoritatea tipurilor de contracte comerciale încheiate pe teritoriul României.

Datele colectate prin intermediul sistemelor de supraveghere video, sunt prelucrate în scopul prevenirii incidentelor care pot afecta valorile și bunurile patrimoniale gestionate de SC Eden SRL pe teritoriul parcului Edenland Park, această obligație fiind stabilită prin Legea 333/2003. Întrucât prin evaluarea riscurilor la securitate fizică la care este expus Edenland Park s-a stabilit necesitatea supravegherii video a accesului spre zonele în care sunt manipulate, gestionate și păstrate valorile și bunurile patrimoniale ale Edenland Park, temeiul legal al acestui tip de prelucrare este art. 6 al. (1) lit. (c) din GDPR, iar perioada de prelucrare a acestor date este de maxim 30 de zile.

Date cu caracter anonim, ne ajută să îmbunătățim continuu site-ul nostru, în funcție de elementele care interesează cel mai mult vizitatorii noștri. Temeiul legal al prelucrării acestui tip de date, este asigurat prin art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR, iar durata prelucrării lor este de maxim 3 ani.

Un alt scop în care putem prelucra datele dumneavoastră, este reprezentat de publicitatea serviciilor noastre, situație în care, dacă sunteți sau ați putea fi implicați în astfel de prelucrări, vă vom solicita acordul scris prin care veți fi informați cu privire la toate detaliile specifice unei astfel de prelucrări ale datelor.

Nu utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a emite decizii bazate exclusiv pe calcule automate, sau pe profiluri personale și care să producă efecte juridice sau similare, capabile să vă afecteze într-un fel sau altul.

Obligația de furnizare a datelor.

Nu sunteți obligați să ne furnizați datele de contact.

Pe de altă parte, posibilitatea de a participa la activități în parcul Edenland Park, este condiționată de acceptul dumneavoastră privind furnizarea datelor pe care le colectăm din obligație legală (în legătură cu serviciile de cazare sau cu protecția fizică a spațiilor și prevenirea incidentelor de securitate fizică inclusiv prin utilizarea sistemelor de supraveghere video) sau colectate din interesul legitim al firmei, privind protecția echipamentelor pe care le punem la dispoziția clienților noștri.

De asemenea, nu putem opri sistemele de supraveghere video întrucât avem obligația, conform evaluării riscurilor la securitate fizică întocmită conform prevederilor Legii 333/2003, să menținem aceste sisteme pornite neîntrerupt. Dar, dacă doriți să vă opuneți unor astfel de prelucrări, puteți să evitați zonele de acțiune ale camerelor, întrucât acestea sunt marcate corespunzător.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

Pentru a asigura securitatea datelor prelucrate, mai ales când prelucrarea este efectuată prin intermediul unor echipamente electronice (calculatoare, laptop-uri, etc.),  avem elaborate și implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția sistemelor noastre electronice.

Astfel, punem un accent deosebit pe asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră, restricționând la minimul strict necesar numărul de persoane care au acces la acestea, iar ceilalți angajați care vă vor sprijini cu echipamentele și serviciile pe care vi le punem la dispoziție, vor avea acces doar la un cod prin care sunt anonimizate datele dumneavoastră, acest cod fiind cel în baza cărora vor ști să identifice corect ceea ce trebuie să vă pună la dispoziție, fără să aibă acces la datele dumneavoastră

Nu în ultimul rând, utilizarea calculatoarelor și a altor sisteme informatice ale firmei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, se face cu respectarea strictă politicilor de securitate care descriu modul în care este împiedicat accesul neautorizat la datele dumneavoastră, mijloacele prin care se asigură integritatea lor și nu în ultimul rând, cum pot fi restabilite în situații în care diverse incidente independente de voința noastră, ar afecta echipamentele prin care acestea sunt prelucrate.

Datele puse la dispoziția terților

Niciodată nu punem și nu vom pune din proprie inițiativă, datele dumneavoastră cu caracter personal la dispoziția unor terțe părți.

În anumite situații și numai în strictă legătură cu serviciile pe care vi le furnizăm, poate fi necesar să punem la dispoziția unor terțe părți date despre dumneavoastră, cum ar fi:

 • situația în care datele sunt solicitate de autorități ale Statului (Parchet, Politie, instanțele judecătorești, etc.), în baza atribuțiilor pe care le au, caz în care vom furniza, în conformitate cu prevederile art. 5 al. (1) lit. (c) și art. 6 al. (1) lit. (c) din GDPR, strict acele date care ne sunt solicitate.
 • datele sunt puse la dispoziția unor colaboratori, pentru prestarea unor servicii conexe activităților pe care vi le punem la dispoziție, cum ar fi:
 • servicii de plată electronică;
 • servicii de transport sau curierat ori operatori de logistică angajați de Edenland Park;
 • servicii specifice campaniilor de marketing sau cercetare de piață în numele Edenland Park;
 • servicii IT prin care se asigură suportul tehnic necesar funcționării și întreținerii sistemelor informatice și site-ului Edenland Park;
 • servicii sau echipamente pe care le solicitați Edenland Park și care sunt asigurate prin parteneri și colaboratori;
 • servicii de întreținere si garanție angajate de Edenland Park și prin care se pot accesa incidental datele dumneavoastră

În astfel de situații, punem la dispoziție doar datele strict necesare prestării serviciilor în cauză, sau chiar date cu caracter anonim – atunci când e posibil. Mai mult, întotdeauna, ne asigurăm că partenerii către care punem la dispoziție astfel de date, își asumă față de noi cel puțin aceleași obligații de protecție a datelor pe care Edenland Park și le asumăm față de dumneavoastră. Astfel, înainte de a primi de la noi date cu caracter personal, partenerii noștri vor accepta condiții de prelucrare cel puțin echivalente cu cele prezentate prin această informare,  prin documente contractuale încheiate conform prevederilor art. 26 sau art. 28 din GDPR.

Prelucrarea transfrontalieră a datelor

Nu colaborăm cu parteneri din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii care ar necesita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Serviciile de stocare tip „cloud” a datelor pe care le utilizăm, permit atât criptarea acestora cât și a comunicațiilor către și dinspre serverele de stocare a datelor, astfel încât nici furnizorii acestor servicii și nici alte terțe părți nu pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare

Referitor la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, puteți oricând să vă exercitați drepturile prevăzute de GDPR, prin mesaj scris trimis către adresa poștală sau către adresele de email ale Edenland Park sau ale responsabilului cu protecția datelor. Mesajul va trebui să conțină datele dumneavoastră de contact precum și solicitarea pe care ne-o adresați, referitor la datele cu caracter personal.Solicitările vor trebui transmise în nume propriu sau în calitate de părinte ori reprezentant legal al unui minor, și numai cu referire la date cu caracter personal ale unei persoane fizice.

Întrucât pentru prelucrarea datelor care se referă la o persoană juridică nu sunt aplicabile prevederile GDPR sau a altor norme care reglementează domeniul datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu ne adresați solicitări legate de prelucrarea acestui tip de date (care se referă la o persoană juridică).

De asemenea, conform prevederilor art. 12 al. (2) din GDPR, datele cu caracter anonim nu pot face obiectul exercitării drepturilor prevăzute prin GDPR, motiv pentru care vă rugăm, de asemenea, să nu ne adresați solicitări nici în legătură cu prelucrarea unor astfel de date întrucât ne va fi imposibil să identificăm datele care vă vizează în mod direct și să punem în aplicare solicitările dumneavoastră.

Drepturile pe care puteți exercitata în modurile descrise mai sus, sunt:

 • dreptul de acces – aveți dreptul de a obține din partea noastră confirmarea faptului că deținem date cu caracter personal care vă vizează în mod direct, precum și detalii cu privire la modurile în care prelucrăm aceste date. Conform prevederilor art. 15 al. (3) din GDPR, toate informațiile pe care ni le solicitați din bazele noastre de date (și care vă privesc în mod direct) vor fi furnizate gratuit o singură dată pe an și cu plata unei taxe administrative, pentru solicitări suplimentare;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul să ne solicitați rectificarea datelor care vă privesc, ori completarea acestora, – atunci când intervin modificări, în mod gratuit, ori de câte ori este necesar, ținând cont de scopul în care le prelucrăm datele și care astfel, poate nu mai e în acord cu interesele dumneavoastră atunci când datele pe care le deținem nu mai sunt de actualitate.
 • dreptul la ștergerea datelor – atunci când considerați că prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, doriți să vă retrageți consimțământul – atunci prelucrarea se face exclusiv cu acordul dvs., sau când doriți să vă opuneți anumitor forme de prelucrare, aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă vizează în mod direct. În astfel de situații, vom da curs neîntârziat solicitării dumneavoastră, dar, sub rezerva prevăzută de art. 17 al. (3) din GDPR care se referă la condiția să nu există alte prevederi legislative care ne obligă să prelucrăm sau să păstrăm pentru anumite perioade minime de timp datele personale ale celor cu care Edenland Park a derulat activități comerciale sau contractuale (cum ar fi, de exemplu, obligații impuse prin legislația comercială, fiscală sau legislația muncii).
 • dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul dumneavoastră ce poate fi exercitat în situația în care ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal într-un format structurat (de tip baze de date sau fișier electronic), iar în baza acestui drept, ne puteți solicita să transmitem acest format către alți operatori indicați de dumneavoastră;
 • dreptul la opoziție sau restricționare a unor forme de prelucrare – reprezintă dreptul dumneavoastră de a vă opune sau de a restricționa anumite forme de prelucrare, cum ar fi crearea de profiluri, prelucrări în scopuri de marketing, precum și orice alte prelucrări pe care le efectuăm în temeiul art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR, în interesul legitim al Edenland Park privind buna desfășurare a activităților pe care le desfășurăm, extinderea acestora ori a numărului de clienți.

În conformitate cu prevederile art. 12 al. (3) din GDPR, vom răspunde în termen de maxim o lună oricărei solicitări pe care ne-o adresați în legătură cu drepturile enumerate mai sus, prezentându-vă modul în care am soluționat solicitarea dumneavoastră sau, motivele (legale) care ne-au împiedicat să dăm curs solicitării dvs. (parțial sau în totalitate).

Atunci când considerați că răspunsul nostru nu este în conformitate cu prevederile legale, aveți dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform detaliilor de pe site-ul acestei instituții, https://dataprotection.ro .

Ultima actualizare a acestui document, este efectuată în luna septembrie, 2021.