Regulamentul oficial al programului “Alpha Shop”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI

Programul “ALPHA SHOP” este organizat si desfasurat de ALPHA BANK ROMANIA SA (denumita in continuare “Banca”), cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 237 B, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/28415/1993, inregistrata in Registrul institutiilor de credit al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RB-PJR-40-022 din data de 18.02.1999, cod unic de inregistrare 5062063, înregistrată cu nr. 601 în registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal (denumită în continuare “Banca”).

Prin participarea la Programul ALPHA SHOP (denumit in continuare “Program”), participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului

Regulament al Programului (denumit in continuare “Regulament”) si legislatiei aplicabile. Regulamentul este completat de prevederile Contractului pentru
emiterea si utilizarea cardurilor Alpha Bank Romania. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, in orice unitate a Bancii atat la cerere, în timpul programului de lucru cu clienţii afişat, cat si pe site-ul www.alphacards.ro.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE SI DURATA PROGRAMULUI
In etapa de acumulare de puncte, Programul se desfasoara in locatiile si site-urile de Internet ale tuturor comerciantilor care accepta plata cu carduri Visa/MasterCard de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate.
In etapa de utilizare a punctelor, Programul se desfasoara in locatiile comerciantilor participanti la Program (denumiti in continuare “Comercianti Parteneri”). Lista Comerciantilor Parteneri este disponibila pe site-ul www.alphacards.ro. Programul are durata nedeterminata. Banca isi rezerva dreptul sa decida in orice moment incetarea Programului, decizie ce va fi comunicata cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii, iar anuntul va fi afisat pe site-ul www.alphacards.ro.

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE
Detinatorii cardurilor participante la Program (astfel cum acestea sunt definite in paragraful urmator), persoane fizice(denumiti in continuare “Clienti”) sunt inscrisi automat in Program in conditiile prevazute de prezentul Regulament, in masura in care nu si-au exprimat in mod expres refuzul de a fi inclusi in programe/campanii de loialitate organizate de Banca pentru detinatorii de carduri. La data intrarii in vigoare a acestui Regulament, cardurile participante la Program (denumite in continuare “Carduri Participante”) sunt toate cardurile cu functie de debit si cardurile cu functie de credit emise de Alpha Bank Romania pentru persoane fizice.
Nu participa la Program cardurile de credit Visa Gold in Euro si cardurile de debit Mastercard World.

SECTIUNEA 4: MECANISMUL PROGRAMULUI
Programul „ALPHA SHOP” consta in acumularea de puncte de recompensare (denumite in continuare “Puncte”) la efectuarea de tranzactii cu Carduri Participante. Punctele astfel dobandite pot fi ulterior folosite in locatiile Comerciantilor Parteneri. Punctele acumulate vor fi colectate intr-un cont comun de puncte pentru toate Cardurile Participante detinute de Client, inclusiv cardurile suplimentare.
4.1 ACUMULAREA PUNCTELOR DE RECOMPENSARE ALPHA SHOP

Clientii primesc Puncte pentru toate tranzactiile efectuate cu un Card Participant dupa cum urmeaza:

 • 1 Punct pentru fiecare 1 Leu cheltuit cu un card de credit la orice comerciant care nu participa la Program, din tara sau din strainatate, inclusiv pentru tranzactii efectuate pe Internet si pentru toate tranzactiile efectuate pe internet pe site-urile Comerciantilor Parteneri;
 • 2 Puncte pentru fiecare 1 Leu cheltuit cu un card de credit la Comerciantii Parteneri;
 • 1 Punct pentru fiecare 1 Leu cheltuit cu un card de debit la Comerciantii Parteneri
 • 1 Punct pentru fiecare 1 Leu cheltuit cu un card de debit la orice comerciant din categoria supermarket din Romania; comerciantii de tip supermarket vor fi identificati de Banca conform codului MCC 5411, alocat acestei categorii in nomenclatorul organizatiilor de carduri (Visa si Mastercard);
 • 50 de Puncte pentru prima tranzactie efectuata la unul din Comerciantii Parteneri;
 • 100 de Puncte pentru prima tranzactie efectuata cu orice Card Participant Alpha Bank nou emis cu functie de debit;
 • 200 de Puncte pentru prima tranzactie efectuata cu orice Card Participant Alpha Bank nou emis cu functie de credit;
 • Puncte aditionale castigate prin intermediul unor oferte si campanii promotionale initiate de catre Banca sau de catre Comerciantii Parteneri.

Comerciantii Parteneri pot oferi, pe langa Puncte, recompense sub forma unei reduceri imediate sau pentru o tranzactie ulterioara, sub forma unui Cupon de reducere tiparit la terminalul POS sau electronic, stocat in sistemul de loializare. Punctele sunt obtinute la Parteneri doar daca utilizarea Cardului Participant se face printr-un terminal POS al Bancii. Pentru tranzactiile efectuate cu un un card suplimentar se vor acumula Puncte in contul de Puncte al clientului detinator al cardului principal. Punctele castigate pe doua sau mai multe carduri diferite ale aceluiasi Client se cumuleaza in Contul de Puncte al acestuia si pot fi transferate in contul de Puncte al altui Client, in urma unei solicitari telefonice prin intermediul serviciul Call Center la unul din numerele de telefon 08008 25742/ 021 319 9350, in intervalul orar mentionat la punctul 9.3 de mai jos.
Numarul punctelor acordate de fiecare comerciant in parte si conditiile de acordare se vor stabili prin conventiile de aderare la Program semnate intre fiecare comerciant si Banca si se gasesc afisate pe site-ul www.alphacards.ro. Clientii castiga Puncte si pentru tranzactiile efectuate la POS si impartite in rate egale la momentul efectuarii tranzactiei,
dupa cum urmeaza:

 • Punctele se acorda pentru valoarea intreaga a tranzactiei in cazul tranzactiilor efectuate la un POS Alpha Bank al
  Comerciantilor Parteneri;
 • Punctele se acorda lunar pentru valoarea ratei respective, in cazul altor comercianti.

4.2 UTILIZAREA PUNCTELOR DE RECOMPENSARE ALPHA SHOP
Punctele disponibile pot fi utilizate doar prin intermediul Ofertelor de utilizare Puncte (denuminte in continuare
„Oferte”), accesibile doar in cadrul unei tranzacții comerciale de achiziție de bunuri si/sau servicii, altele decat cele care
fac obiectul Ofertelor, cu o valoare de minim 1 leu, efectuate la un POS Alpha Bank, în locațiile Comercianților Parteneri.
In cazul Ofertelor care constau intr-o reducere in suma fixa (ex: 50 lei din suma totala), valoarea totala a tranzactiei
trebuie sa fie mai mare decat reducerea care face obiectul Ofertei respective.
In cazul Ofertelor care constau in reduceri, nu este necesara achizitia unui alt bun si/sau serviciu.
Punctele pot fi rascumparate conform mecanismului descris in paragraful anterior, individual, pentru fiecare Oferta in
parte. Pentru a beneficia de mai multe Oferte, Clientul trebuie sa reia pentru fiecare in parte procesul descris anterior.
Ofertele sunt disponibile in magazinele partenere doar daca balanta de puncte a Clientului este suficienta.
Ofertele nu se cumuleaza cu alte oferte/campanii/promotii disponibile in magazinele Comerciantilor Parteneri.
Comerciantii Parteneri isi rezerva dreptul de a accepta sau nu procesarea Ofertelor in cadrul unei tranzactii care
beneficiaza si din urma altoralte oferte/campanii/promotii/programe de loialitate disponibile in magazinele lor.
Ofertele de utilizare vor avea o perioada de valabilitate si se vor desfasura in limita stocului disponibil.
Vor avea prioritate la utilizare Punctele cu o vechime mai mare. Punctele nu pot fi convertite in bani.
In urma efectuarii unei tranzactii care cuprinde si rascumparare de puncte, balanta de Puncte a Clientului va fi diminuata
cu numarul de Puncte aferent Ofertei de rascumparare aleasa.
Punctele sunt disponibile pentru a fi utilizate dupa cum urmeaza:
– Imediat dupa efectuarea tranzactiei pentru toate tranzactiile efectuate la un POS Alpha Bank al Comerciantilor
Parteneri;
– In momentul decontarii, in cazul tranzactiilor efectuate la alti comercianti, tranzactiilor efectuate pe Internet,
tranzactiilor la un POS Alpha Bank pentru care, din orice motive tehnice, punctele nu s-au acordat la momentul
tranzactiei,sau altor situatii in care acordarea de Puncte nu presupune utilizarea unui card la un POS Alpha Bank
apartinand unui Comerciant Partener.

SECTIUNEA 5. VALABILITATEA PUNCTELOR DE RECOMPENSARE
Toate Punctele sunt valabile timp de doi ani de la sfarsitul trimestrului in care au fost castigate. In momentul expirarii, in
cazul incetarii participarii la Program sau la inchiderea cardului, toate Punctele neutilizate vor fi pierdute si nu vor putea
fi convertite in bani.
In cazul anularii din orice motiv a tranzactiei efectuate la POS, punctele acumulate ca urmare a tranzactiei respective se
pierd.

SECTIUNEA 6. CONSULTAREA SOLDULUI DE PUNCTE. EXTRASUL ALPHA SHOP
Clientii au posibilitatea de a consulta soldul Punctelor acumulate prin urmatoarele modalitati:
– Pe chitanta tiparita la terminalele POS ale Comerciantilor Parteneri dupa fiecare tranzactie eligibila pentru
Program
– Prin intermediul serviciului E-statements, in cazul in care acesta este activ
– Prin serviciul Call Center la unul din numerele de telefon 08008 25742/ 021 319 9350, in intervalul orar
mentionat la punctul 9.3 de mai jos
– Prin Extrasul ALPHA SHOP transmis o data la fiecare 3 luni Clientului
Extrasul ALPHA SHOP va fi principala modalitate de comunicare a campaniilor de promovare si a Ofertelor de utilizare a
Punctelor catre Clienti. Extrasul ALPHA SHOP va contine totalul Punctelor acumulate in ultimele 3 luni, totalul Punctelor
utilizate in ultimele 3 luni si balanta totala a Punctelor.
Extrasul ALPHA SHOP va fi transmis Clientului prin e-mail, la adresa comunicata Bancii in cadrul documentatiei de
deschidere cont curent.

SECTIUNEA 7. LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute intre Banca si Clienti se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Programului se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a cunoscut
sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, dar nu mai târziu de 1 lună de zile de la momentul
producerii evenimentului.
Banca nu va fi raspunzatoare pentru neindeplinirea de catre comercianti a obligatiilor asumate prin participarea la
Program. Clientul intelege ca, intr-o asemenea situatie, va adresa orice plangere/solicitare comerciantului in cauza,
exonerand Banca de orice raspundere.
Legea aplicabila Programului este legea romana.

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la Program, Participanţii isi dau acordul expres şi neechivoc pentru ca Banca să colecteze, să
înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt
mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date) datele cu caracter personal ale Participanţilor
in vederea efectuarii de catre Banca a operatiunilor necesare derularii prezentului Program.
Participanţii la Program, în calitate de persoane vizate, au conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la
informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie
(art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Clientii sunt de acord cu participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma prezentului Program, fara alte
formalitati, obligatii sau plati din partea Bancii.

SECTIUNEA 9. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI
9.1. Banca isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul. Orice modificare survenita pe perioada desfasurarii
Programului va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul www.alphacards.ro.
9.2. Banca isi rezerva dreptul sa suspende si/sau anuleze posibilitatea Clientului de a castiga Puncte si/sau de a utiliza
Punctele deja acumulate in contul Clientului respectiv, si/sau sa anuleze toate Punctele acumulate, fara alte despagubiri
sau plati, in cazul:
(i) nerespectarii de catre Client a obligatiilor asociate Cardului/Cardurilor ALPHA SHOP detinute, conform
contractului/contractelor pentru emiterea acestor carduri;
(ii) in care Clientul este suspect de activitati frauduloase sau neconforme legate de participarea la Program;
(iii) clientul nu isi indeplineste orice alte obligatii asumate fata de Banca, in baza oricarui alt contract incheiat cu aceasta.
9.3. Clientii pot solicita informatii in legatura cu Programul ALPHA SHOP in orice unitate Alpha Bank sau prin call center la
numerele de telefon 08008 25742/ 021 319 935, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de Luni pana Vineri, in afara
sarbatorilor legale.
9.4. În cazul în care derularea Programului este împiedicată de evenimente de forţă majoră, ori din motive independente
de vointa Bancii, aceasta îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încetarea sau prelungirea Programului. In acest caz,
Banca nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la plata unei sume de bani cu titlul de despagubire sau
altele asemenea. Anuntul privind incetarea Programului inainte de termen urmeaza a fi afisat pe site-ul
www.alphacards.ro.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
Banca se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre detinatorii de card
in confirmitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Clientului.