Regulament pentru trasee in copaci si Eden Jump

Activitatea de trasee în copaci este accesibilă tuturor persoanelor începând cu vârsta de 4 ani și minim 1 metru înălțime, care au o stare de sănătate fizică și psihică bună care să le permită depășirea tuturor obstacolelor de pe trasee, conform regulilor impuse de către personalul parcului.

Atenție! Participanții evoluează pe propria răspundere, în urma citirii, înțelegerii și acceptării regulamentului. Pentru minori, consimțământul de participare va fi dat de către însoțitorii adulți.

Este obligatorie citirea și respectarea regulilor de mai jos:

 1. Participarea la activitățile de trasee în copaci și Eden Jump impune purtarea de încălțăminte adecvată (fără papuci și sandale).
 2. Greutatea maximă admisă pentru participanții la traseele în copaci este de 110 kg. Este posibil ca persoanele care se apropie de această greutate să nu poată fi echipate dacă hamurile nu se potrivesc, deci nu pot participa la activitate.
 3. Pentru activitatea Eden Jump vârsta minimă este de 12 ani (cu acordul în scris al însoțitorului adult), iar greutatea maximă admisă este de 100 kg. Returnarea echipamentului este obligatorie imediat după terminarea activității .
 4. Pentru închirierea echipamentelor ce aparțin Edenland Park, o persoană adultă trebuie să prezinte actul de identitate, să ia la cunoștință și să semneze informarea privind prelucrarea  datelor cu  caracter personal. Acesteia i se întocmește o fișă de client ce conține toate datele de  identificare. Prin achiziționarea biletelor persoana consimte și se obligă ca toți beneficiarii biletelor să respecte prevederile regulamentelor interne.
 5. Atât echiparea, cât și dezechiparea se face numai de către o persoană autorizată din cadrul Edenland Park, în locurile special semnalate. Orice modificare adusă legăturilor sau prinderilor echipamentului de către participant, conduce la asumarea răspunderii de către el sau însoțitorul acestuia pentru eventualele prejudicii create.
 6. Minorii vor fi însoțiți de un adult, iar acesta din urmă va fi responsabil atât de siguranța, cât și de comportamentul acestuia pe toată durata activităților pentru care optează.
 7. Echipamentul se închiriază pentru trei ore consecutiv și nu este transmisibil, iar prezența la instructajul de folosire a acestuia este obligatorie. Timpul alocat instructajului este inclus în intervalul închirierii echipamentului.
 8. Când timpul de închiriere este depășit, participanții vor plăti o taxă suplimentară conform tarifelor afișate.
 9. Returnarea echipamentului este definitivă, indiferent dacă timpul alocat nu s-a consumat.
 10. Dacă, din orice motiv, se dorește dezechiparea temporară, contorizarea timpului continuă, iar echipamentul rămâne în custodia persoanei care l-a închiriat.
 11. În situația în care, după ce a fost efectuată echiparea, participantul consideră că nu poate lua parte la activitățile sportive și alege să nu meargă mai departe, suma achitată nu se returnează.
 12. Se recomandă parcurgerea traseelor gradual.
 13. Utilizarea celor două carabiniere este obligatorie pe tot parcursul traseelor.
 14. Este obligatoriu ca participanții să respecte limitele de vârstă și înălțime afișate la startul fiecărui traseu.
 15. Se va evita supraaglomerarea traseelor, cu o singură persoană pe joc și maximum două persoane pe platformă.
 16. Odată cu începerea activității, participanților le este interzis să dețină asupra lor: telefoane, aparate de fotografiat, bijuterii, ochelari de soare, accesorii voluminoase sau alte obiecte pentru evitarea accidentărilor, de care se fac direct răspunzători.
 17. În timpul activității, este obligatoriu ca părul lung să fie prins în coadă pentru a nu reduce vizibilitatea.
 18. Este interzis fumatul, precum și desfășurarea oricărei alte activități ce ar putea distrage atenția participantului de la traseu.
 19. În cazul în care participantul nu va respecta regulile prezentate la instructaj de către personalul autorizat, va fi oprit din activitate și va preda imediat echipamentul, fără returnarea contravalorii achitate.
 20. În situația în care condițiile meteo devin nefavorabile, ne rezervăm dreptul de a întrerupe activitatea pentru motive de siguranță.
 21. Nu folosiți atracțiile Edenland Park în situația în care ați consumat băuturi alcoolice, substanțe interzise prin lege sau suferiți de diverse probleme medicale ce pot include, dar fără a se limita la: leșin, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunoștinței s.a. Edenland Park nu își asumă răspunderea pentru niciun incident provocat în incinta parcului care rezultă din existența unei situații medicale precare, nerespectarea instrucțiunilor personalului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire a atracțiilor.
 22. În cazul distrugerii/pierderii echipamentelor de protecție și a bunurilor necesare desfășurării activităților în interiorul Edenland Park, din cauza nerespectării instrucțiunilor de folosire, contravaloarea acestora va fi suportată de către persoana care le-a închiriat sau de către părinți/însoțitori și trebuie achitată, după cum urmează*:

Echipament individual de protecție adulți: 1775 de lei, compus din:

 • Ham = 300 lei;
 • Lonjă I = 90 lei;
 • Lonjă Y = 175 lei;
 • Carabinieră = 60 lei;
 • Trac = 500 lei;
 • Zaza = 350 lei;
 • Cască = 200 lei;
 • Etichetă identificare = 100 lei;

Echipament individual de protecție copii: 1735 de lei, compus din:

 • Ham = 260 lei;
 • Lonjă I = 90 lei;
 • Lonjă Y = 175 lei;
 • Carabinieră = 60 lei;
 • Trac = 500 lei;
 • Zaza = 350 lei;
 • Cască = 200 lei;
 • Etichetă identificare = 100 lei;

……………….

 • Bicicletă adulți: 1500 lei;
 • Bicicletă copii: 1000 lei;
 • Masă ping pong: 1000 lei;
 • Set palete ping pong: 50 lei.

*Sumele menționate mai sus includ TVA.

Încălcarea prezentului regulament exonerează Edenland Park de răspundere ca urmare a apariției unui eventual prejudiciu. Prin achiziționarea biletelor, clientul sau însoțitorul minorului, după caz, consimte faptul că a citit, a înțeles și este de acord cu acest regulament.

În situația în care contravaloarea echipamentului distrus nu este achitată imediat, suma datorată se consideră a fi scadentă, certă și lichidă, iar pentru fiecare zi de întârziere la plată debitorul va suporta o penalitate de 0,5% din suma datorată până la data plății efective. SC EDEN SRL este în drept să acționeze în judecată clientul pentru recuperarea prejudiciului stabilit conform sumelor anterior menționate, fără alte dovezi, în afara echipamentului distrus, și a penalităților aferente la Instanța Judecătoriei Buftea.

Edenland Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude de pe traseu persoanele care îl blochează sau nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat.

Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.