Regulament pentru trasee in copaci si Eden Jump

Activitatea de trasee în copaci este accesibilă tuturor persoanelor începând cu vârsta de 4 ani și minim 1 metru înălțime, care susțin că au o stare de sănătate fizică și psihică bună care să le permită depășirea tuturor obstacolelor de pe trasee, conform regulilor impuse de către personalul parcului.

Atenție! Participanții evoluează în incinta Edenland Park pe propria raspundere, în urma citirii și înțelegerii regulamentului afișat.

Obligatoriu! Pentru minori, consimțământul de participare va fi dat de către parinți sau însoțitori, prin prezentarea actului de identitate.

Toți participanții sunt obligați să citească și să respecte regulile mai jos menționate:

 1. Participarea la activitățile de trasee în copaci și Eden Jump impune purtarea de încălțăminte adecvată (fără papuci și sandale).
 2. Greutatea maximă admisă pentru participanții la traseele în copaci este de 110 kg.
 3. Echipamentul se închiriază pentru trei ore și nu este transmisibil, iar prezența la instructajul de folosire a acestuia este obligatorie. Timpul alocat instructajului este inclus în intervalul închirierii echipamentului.
 4. Echipamentul individual de protecție se închiriază în următoarele condiții:
  • declararea identității printr-un act de identitate pe perioada închirierii și acceptul clienților pentru folosirea datelor personale pe perioada cât aceștia se află în posesia echipamentului, până la recuperarea acestuia în aceeași stare în care a fost preluat de la personalul parcului;
  • sau
  • păstrarea în garanție a sumei reprezentând contravaloarea echipamentului pe perioada închirierii, iar în cazul distrugerii și/sau deteriorării acestuia, contravaloarea echipamentului va fi reținută/suportată de către persoana care le-a inchiriat (maximum 5 echipamente pentru un act de identitate).
 5. Atât echiparea, cât și dezechiparea se fac numai de către o persoană autorizată din cadrul Edenland Park, în locurile special semnalate.
 6. Se recomandă parcurgerea traseelor gradual.
 7. Utilizarea celor două carabiniere este obligatorie pe tot parcursul traseelor.
 8. Este obligatoriu ca participanții să respecte limitele de vârstă și înălțime afișate la startul fiecarui traseu.
 9. Se va evita supraaglomerarea traseelor, cu o singură persoană pe joc și maximum două persoane pe platformă.
 10. Pentru activitatea Eden Jump vârsta minima este de 12 ani (cu acordul însoțitorului adult), iar greutatea maximă admisă este de 100 kg . Returnarea echipamentului este obligatorie imediat după terminarea activității .
 11. Ne rezervăm dreptul de a scoate de pe traseu persoanele care îl blocheaza, oricare ar fi motivul invocat.
 12. Participanților la activități le este recomandat, odată cu începerea acestora, să nu dețină asupra lor telefoane, aparate de fotografiat sau alte obiecte, aceștia fiind direct răspunzatori pentru orice accident cauzat.
 13. Când timpul de închiriere este depășit, participanții vor plăti o taxă suplimentară conform tarifelor afișate.
 14. Returnarea echipamentului este definitivă, indiferent dacă timpul alocat nu s-a consumat.
 15. Dacă, din orice motiv, se dorește dezechiparea temporară, contorizarea timpului continuă, iar echipamentul rămâne în custodia persoanei care l-a închiriat .
 16. În cazul în care nu veți respecta regulile prezentate la instructaj de către personalul autorizat, veți fi opriți din orice activitate și veți preda imediat echipamentul, fără ca banii să fie returnați.
 17. În situația în care condițiile meteo devin nefavorabile, recomandăm întreruperea activității din motive de siguranță.
 18. În situația în care, după ce a fost efectuată echiparea, participantul consideră că nu poate participa la activitățile sportive și alege să nu meargă mai departe, suma achitată nu se returnează.
 19. În cazul în care participantul achită contravaloarea unei activități din parc, iar ulterior se răzgândește și nu s-a antrenat în efectuarea acesteia, în contul prețului achitat poate primi acceptul de a participa la o altă activitate, în funcție de disponibilitate.
 20. Nu folosiți atracțiile Edenland Park în situația în care ați consumat băuturi alcoolice sau suferiți de diverse probleme medicale ce pot include, dar fără a se limita la: leșinuri, aritmii cardiace, boli cardiace, tensiune, fobii, episoade de pierdere a cunoștinței s.a.. Edenland Park nu își asumă răspunderea pentru niciun incident provocat pe teritoriul parcului care rezultă din existența unei situații medicale precare, nerespectarea instrucțiunilor personalului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire a atracțiilor.
 21. Minorii vor fi însoțiți de un tutore, iar acesta din urmă va fi responsabil atât de siguranța copilului, cât și de comportamentul acestuia pe toată durata activităților pentru care optează.
 22. În cazul distrugerii echipamentelor de protecție și a bunurilor necesare desfășurării activităților în interiorul Edenland Park, din cauza nerespectării instrucțiunilor de folosire, contravaloarea acestora va fi suportată de către persoana care le-a închiriat sau de către parinți/însoțitori și trebuie achitată, după cum urmează*:

Echipament individual de protecție adulți: 1475 de lei, compus din:

 • Ham = 300 lei;
 • Lonjă I = 90 lei;
 • Lonjă Y = 175 lei;
 • Carabinieră = 60 lei;
 • Trac = 500 lei;
 • Zaza = 350 lei;

Echipament individual de protecție copii: 1435 de lei, compus din:

 • Ham = 260 lei;
 • Lonjă I = 90 lei;
 • Lonjă Y = 175 lei;
 • Carabinieră = 60 lei;
 • Trac = 500 lei;
 • Zaza = 350 lei;
 • Bicicletă adulți: 1500 lei;
 • Bicicletă copii: 1000 lei;
 • Masă ping pong: 1000 lei.

*Sumele menționate mai sus includ TVA.

În situația în care contravalorea echipamentului distrus nu este achitată imediat, suma datorată se consideră a fi scadentă, certa și lichidă, iar pentru fiecare zi de întârziere la plata debitorul va suporta o penalitate de 0,5% din suma datorată până la data plății efective. SC EDEN SRL este în drept să acționeze în judecată clientul pentru recuperarea prejudiciului stabilit conform sumelor anterior menționate, fără alte dovezi, în afara echipamentului distrus, și a penalităților aferente la instanța Judecătoriei Buftea.

Orice reclamație ulterioară datorată încălcării regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.