Regulament pentru panoul de escalada

Panoul de escaladă este accesibil tuturor persoanelor cu minim 1,20 m înălțime, dacă au o stare de sănătate fizică și psihică bună. Pentru minori garantează cei care îi însoțesc, iar cumpărarea biletelor de către clienți este o declarație în acest sens a fiecăruia.

Atenție! Participanții evoluează în incinta Edenland Park pe propria raspundere, în urma citirii și înțelegerii regulamentelor. Accesul la panoul de escaladă reprezintă aderarea dumneavoastră la prezentul regulament și totodată asumarea obligațiilor care derivă din prevederile acestuia. Pentru minori, consimțămantul de participare va fi dat de către parinți sau însoțitorii adulți prin prezentarea actului de identitate și prin acordul scris al celor din urmă.

Toți participanții sunt obligați să citească și să respecte regulile mai jos mentionațe:

 

 1. Este interzisă escaladarea panoului fără încălțăminte adecvată și fără echipament de protecție individual.
 2. Greutatea maximă admisă pentru participanți la panoul de escaladă este de 100 kg.
 1. Echipamentul de protecție (ham + cască) nu este transmisibil și se închiriază în următoarele condiții:
 • declararea identității printr-un act de identitate pe perioada închirierii și acceptul clienților pentru folosirea datelor personale pe perioada cât aceștia se află în posesia echipamentului, până la recuperarea acestuia în aceeași stare în care a fost preluat de la personalul parcului;

Sau

 • păstrarea în garanție a sumei reprezentând contravaloarea echipamentului pe perioada închirierii, iar în cazul distrugerii și/sau deteriorării acestuia, contravaloarea echipamentului va fi reținută/suportată de către persoana care le-a inchiriat (maximum 5 echipamente pentru un act de identitate).
 1. Atât echiparea, cât și dezechiparea se fac numai de către o persoană autorizată din cadrul Edenland Park.
 2. Accesul la panoul de escaladă se face doar în prezența instructorului.
 3. Folosirea corzii de siguranță este obligatorie pe toată durata activității.
 4. Poziția corzii de siguranță trebuie să fie între brațe.
 5. Coarda de siguranță va fi montată și demontată doar de către instructorul Edenland Park.
 6. La escaladare este strict interzisă traversarea peretelui pe orizontală. Cățărătorul trebuie să se rezume la zona de cățărare indicată.
 7. Este interzisă staționarea în zona de aterizare în timp ce alte persoane se cațără, o cădere a celui care se cațără peste cel care staționează în această zona putând conduce la accidentări grave.
 8. Atunci când timpul de închiriere este depășit, participanții vor plăti o taxă suplimentară conform tarifelor afișate.
 9. Returnarea echipamentului este definitivă, indiferent dacă timpul alocat nu s-a consumat.
 10. În cazul în care nu veți respecta regulile prezentate la instructaj de către personalul autorizat, veți fi oprit din activitate și veți preda imediat echipamentul, fără returnarea contravalorii achitate.
 11. Participanților nu li se returnează sumele achitate în cazul în care activitățile parcului se întrerup din cauza condițiilor meteo nefavorabile (vânt puternic, furtună, ploaie abundentă).
 12. În cazul distrugerii echipamentului de protecție, contravaloarea acestuia va fi suportată de către persoana care l-a închiriat sau de către parinți/însoțitori.
 13. În situaţia în care, după ce a fost efectuată echiparea, participantul consideră ca nu poate participa la activităţile sportive și alege să nu meargă mai departe, suma achitată nu se returnează.
 14. Minorii vor fi însoțiți de un tutore, iar acesta din urmă va fi responsabil atât de respectarea regulilor, cât și de comportamentul minorului pe toată durata activității.
 15. Toți participanții trebuie să contribuie prin acțiunile și atitudinea lor la siguranța și buna desfășurare a activității. Accidentarea unui cățărător de către un altul este responsabilitatea directă a celor implicați, instructorul/societatea fiind exonerat(ă) de orice răspundere.

Orice reclamație ulterioară datorată încălcării regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.