Regulament general

Edenland Park este accesibil tuturor persoanelor dornice de recreere și de a petrece timpul liber în mijlocul naturii, în limitele impuse de regulamentele interne.
Edenland Park este o locație aflată în proprietate privată, iar pentru a avea acces este nevoie de acceptul prealabil care va fi acordat doar după luarea la cunoștință a prezentului regulament.
Astfel, prin accesul în perimetrul Edenland Park, toate persoanele consimt implicit să respecte regulile stabilite prin regulamentele interne în mod irevocabil și necondiționat, neputând invoca necunoașterea lor, cât timp se află în incintă.
Conținutul regulamentelor interne sunt implementate strict în interesul și pentru siguranța vizitatorilor. Persoanele care le apreciază ca fiind restrictive sau pur și simplu nu agreează respectarea lor, au opțiunea de a nu intra în incinta parcului.
Orice reclamație ulterioară accesului cu privire la aplicarea regulamentelor interne nu va fi luată în considerare, aceasta fiind tardivă.
Pentru motive temeinice, Edenland Park își rezervă dreptul de a selecta clienții în mod nediscriminatoriu și doar în interesul păstrării unui climat propriu recreerii și entertainment-ului pentru persoanele aflate în incintă.

 1. Edenland Park recomandă participanților să aibă încheiată o poliță de asigurare de sănătate;
 2. Participanții au obligația de a respecta indicațiile personalului din administrația parcului;
 3. Închirierea tuturor echipamentelor ce aparțin Edenland Park se face in următoarele condiții:

– declararea identității printr-un act de identitate pe perioada închirierii și acceptul clienților pentru folosirea datelor personale pe perioada cât aceștia se află în posesia echipamentului, până la recuperarea acestuia în aceeași stare în care a fost preluat de la personalul parcului;

sau

– păstrarea în garanție a sumei reprezentând contravaloarea echipamentului pe perioada închirierii, iar în cazul distrugerii și/sau deteriorării acestuia, contravaloarea echipamentului va fi reținută/suportată de către persoana care le-a inchiriat (maximum 5 echipamente pentru un act de identitate).

 1. Este strict interzisă distrugerea și/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta Edenland Park;
 2. Orice acțiune de distrugere a bunurilor, echipamentelor și/sau a locurilor special amenajate aparținând Edenland Park va fi imputată celui responsabil, iar valoarea va fi stabilită conform situației din contabilitatea societății;
 3. Accesul în incinta Edenland Park este permis conform programului afișat;
 4. Pentru a putea intra în incinta Edenland Park, minorii trebuie să fie însoțiți de un adult și supravegheați de acesta pe toată durata vizitei;
 5. Este interzis comportamentul agresiv, atât fizic, cât și verbal la adresa celorlalți clienți și/sau a personalului din administrația parcului;
 6. Este strict interzisă introducerea/folosirea/abandonarea în incinta Edenland Park a oricărui obiect ascuțit sau casant, ce poate provoca răni sau a armelor de orice gen;
 7. Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului;
 8. Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice;
 9. Este interzis accesul în incinta Edenland Park cu produse alimentare sau orice tip de băutura, lăzi frigorifice și/sau bagaje voluminoase;
 10. Este interzis accesul pe spațiul verde oriunde în incinta Edenland Park;
 11. În incinta Edenland Park nu avem zonă amenajată pentru picnic (nu se pot întinde pături și hamace pe spațiile din parc);
 12. Aruncarea gunoaielor se face, obligatoriu, selectat, în spațiile special amenajate;
 13. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate și semnalate prin indicatoare;
 14. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor;
 15. Edenland Park nu practică un cod vestimentar anume, dar recomandă decență și respect față de ceilalți clienți și/sau personal;
 16. Este permis accesul cu animale de companie în incinta Edenland Park, condiția fiind ca acestea să fie ținute în lesă și permanent supravegheate (este obligatorie botnița pentru câinii din categoria raselor periculoase);
 17. Este interzisă folosirea substanțelor chimice, detergenți în spațiile comerciale din parc, cu excepția celor ecologice.;
 18. Prin citirea prezentului regulament, participantul își exprimă acordul privind posibilitatea includerii sale în fotografii pentru ilustrare și suport comercial; Prin acceptarea acestor condiții, Edenland Park este protejat de orice revendicare cu privire la dreptul la imagine;
 19. Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje și interviuri în scop comercial în incinta Edenland Park, fără acordul în scris al administratorului, obținut în prealabil.
 20. Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărțirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Edenland Park, fără acordul în scris al administratorului, obținut în prealabil.
 21. Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanțe interzise prin lege, în incinta Edenland Park.
 22. Edenland Park nu este răspunzător de pierderea sau furtul obiectelor lăsate nesupravegheate, atât în parcare, cât și în incinta parcului.
 23. Edenland Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite și prejudicii cauzate terțelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanți a indicațiilor personalului din administrația parcului și a prevederilor regulamentelor interne.
 24. Edenland Park nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri/crengi.

Pentru urgențe medicale apelați 112.

IMPORTANT! EDENLAND PARK ÎȘI REZERVĂ URMĂTOARELE DREPTURI:
 • Să excludă din parc participanții care încalcă regulile de securitate și disciplină impuse, precum și participanții care prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfășurarea normală a activităților;
 • Să nu permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor cu efect halucinogen;
 • Să întrerupă activitățile în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile (vânt puternic, furtună, ploaie abundentă);
 • Să limiteze accesul în incinta Edenland Park în timpul desfășurării anumitor evenimente speciale.