Regulament de inchiriere si utilizare a casutelor

 1. Prin efectuarea plății, clientul consimte și se obligă să respecte atât Regulamentul de închiriere și utilizare a căsuțelor, cât și Regulamentul General al Edenland Park.
 2. Check-in-ul se face începând cu ora 15:00, prezentând actul de identitate pentru înregistrare și pentru preluarea cheii aferente căsuței rezervate.
 3. În cazul în care ulterior check-in-ului, din motive neimputabile SC EDEN SRL, clientul este nevoit să renunțe la restul timpului specificat în confirmarea rezervării, suma achitată cu titlu de preț al închirierii nu se mai restituie, indiferent de timpul petrecut în căsuță.
 4. Check-out se face până la ora 11:00.
 5. În cazul în care la check-out se constată deteriorarea, distrugerea sau lipsa anumitor bunuri, clientul va achita contravaloarea acestora conform valorii achiziționării/ amenajării obiectului deteriorat și manopera aferentă.
 6. Să nu preia la plecare bunuri din dotarea căsuței.
 7. Să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a aparatelor, instalațiilor sau alte neconformități tehnice, sau ale mobilierului din dotarea căsuței. Nu încercați să reparați dumneavoastră !
 8. Este interzis accesul cu consumatori electrici : cuptor cu microunde, reșouri, radiatoare, fierbătoare etc. în căsuțe. Fierbatorul din dotare se va folosi exclusiv pentru încălzirea apei. De asemenea este interzisă prepararea alimentelor în interiorul căsuței sau în curtea acesteia.
 9. Părinții, tutorii sau însoțitorii sunt responsabili pentru acțiunile minorilor și se obligă să aibă grijă de ei, respectiv, că se comportă civilizat și nu deranjează alți oaspeți ai căsuțelor. Să nu lase copiii nesupravegheați în incinta căsuței. Orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor, nu este responsabilitatea noastră ci a persoanelor care îi însoțesc și sunt însărcinate de supravegherea acestora.
 10. Este obligatoriu să se respecte capacitatea maximă de cazare. Depasirea acesteia, obliga achitarea sumei de 200 lei/persoana extra.
 11. După ora 22:00 este interzis accesul persoanelor care nu sunt cazate.
 12. Să respecte orele de odihnă din parc, respectiv intervalul orar: 22:00 – 09:00.
 13. Să se asigure că la plecarea din căsuță au închis robinetele de apă, luminile și geamurile/ ușile către exterior.
 14. Orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a nerespectării prezentului regulament este responsabilitatea clientului.
 15. Este interzisă organizarea petrecerilor în căsuță sau în curtea căsuței.
 16. Este interzis accesul cu boxe sau alte sisteme de sonorizare.
 17. Să nu folosească prosoapele sau lenjeria pentru : șters părul vopsit, demachiat, curățat încălțămintea/ geamantanele/ pardoseala etc. Prosoapele se vor folosi pentru uz corporal. Dacă vor fi identificate prosoape sau lenjerie deteriorate de utilizarea necorespunzătoare a clientului, acestea se vor imputa ca daună și se vor achita de către clientul răspunzător.
 18. Este interzis accesul cu animale de companie, artificii, confetti, baloane cu heliu și substanțe interzise consumului. Nerespectarea prevederii se sancționează cu amendă în valoare de 500 ron. Orice prejudicii cauzate Edenland Park sau terților prin nerespectarea acestei reguli vor fi suportate în integralitate de către client.
 19. Fumatul este strict interzis în interiorul căsuțelor, conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002. Nerespectarea prevederii se sancționează cu amendă în valoare de 500 ron reprezentând clauza penală. Pe lângă plata clauzei penale, clientul este răspunzător pentru orice prejudiciu apărut în urma nerespectării obligației.
 20. Nu aruncați în toaletă obiecte care ar putea conduce la avarierea stației de colectare a reziduurilor.
 21. Gunoiul și resturile menajere se vor depozita în coșurile de gunoi amplasate pe terasa și în curtea căsuței.
 22. Nu vă aplecați peste balustradă sau ferestre.
 23. Nu este permis nudismul sau orice formă de exhibiționism în incinta căsuței.
 24. În cazul în care clientul dorește reprogramarea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Reprogramarea se realizează după primirea unui mail de confirmare, în limita disponibilității și doar pe parcursul anului în curs. În caz contrar, suma achitată nu va fi returnată.
 25. În cazul în care clientul dorește anularea rezervării, solicitarea trebuie comunicată cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de ziua sosirii, prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]. Anularea se realizează după primirea unui mail de confirmare, iar suma achitată va fi restituită integral. Dacă rezervarea este anulată într-un termen mai scurt de 7 zile, dar nu mai puțin de 2 zile lucrătoare, înainte de data evenimentului, se va restitui 50% din suma achitată.

Edenland Park își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din incintă, persoanele care  nu respectă regulamentul, oricare ar fi motivul invocat.

Orice reclamație ulterioară cauzată de încălcarea regulilor Edenland Park mai sus menționate nu va fi luată în considerare și nu poate produce efecte juridice.